Cookie- en privacyverklaring

Via de dienst www.slimmermetopties.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dat doe ik zorgvuldig, want ik zou het zelf ook niet fijn vinden als mijn gegevens op straat zouden komen te liggen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld waarom ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoongegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vraag om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je gegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen als je daarom vraagt

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om deze pagina goed te lezen.

Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 januari 2019.


Soorten gegevens verzameld

Als je gebruik maakt van mijn diensten, kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer


Zo kom ik aan je persoonsgegevens

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf gekregen of uit andere open bronnen, zoals social media.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen als ik dat volgens de AVG en UAVG mag en wel voor deze doelen:

Reacties

Als je een reactie op mijn website achterlaat, onder een (blog)artikel of een recensie bij een product, dan verwerk ik je naam. Je reactie laat ik in principe oneindig staan, tenzij het artikel of product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, vooral ook wanneer er weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact

Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, email, het contactformulier of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Die verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.

Nieuwsbrief: tips per email

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief. In dat geval verwerk ik je naam en emailadres om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Je kunt je abonnement op elk moment weer opzeggen. Ik bewaar je gegevens voor dit doel, totdat je je abonnement hebt stopgezet.

Factureren

Als je bij mij een cursus of product hebt gekocht, dan verwerk ik de gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling krijg ik bovendien te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Ik verzamel jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wilt, kan je direct contact met me opnemen. Ik zorg ervoor dat ik je een kopie bezorg van de gegevens die ik over je verwerk. Mogelijk moet ik je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je denkt dat de verstrekte informatie die ik over je verwerk niet juist is, dan kan je contact met me opnemen om je informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik jouw informatie verwijder, dan kan je op ieder moment contact met me opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kan je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan ik jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om mijn diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging

Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Vragen?

Is er iets onduidelijk? Laat het me even weten door een mail te sturen naar peter@slimmermetopties.nl.
Bellen kan ook: 020-3315006 of 06-53218894.

arrow_drop_up arrow_drop_down