Page content

Hoe meet jij de temperatuur van de beurs?

Het zag er aanvankelijk misschien niet naar uit, maar 2018 is toch nog een volatiel beursjaar geworden.
Stond de VIX in september nog rond de 11, vorige week bereikte de ‘paniekbarometer’  een stand van iets boven de 36.
Nu kunnen we dit vaststellen en denken: tjonge jonge, het is me toch wat”.
Maar we kunnen ons ook afvragen: kunnen we als (optie)handelaren iets met dit gegeven?

Achteruit en vooruit kijken

Daarvoor is het misschien goed om eerst het onderscheid te maken tussen historische en impliciete volatiliteit.
Historische volatiliteit (HV) kijkt achteruit. Het geeft aan hoeveel de koers van een aandeel per dag heeft bewogen, gemeten over een jaar. Apple staat nu op ongeveer 158 dollar. Als volgend jaar deze tijd Apple op 158 dollar sluit is er op het eerste gezicht misschien niks gebeurd. Maar gedurende het jaar kan Apple op 90 hebben gestaan als laagste koers en op 220 als hoogste koers. Apple zou dan te boek staan als een historisch volatiel aandeel.

Impliciete volatiliteit (IV) kijkt vooruit. Het geeft aan hoe de markt de toekomstige volatiliteit van een aandeel inschat, gebaseerd op de prijs van opties. IV wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Net als de HV.

Geruchten

De IV stijgt als er geruchten de ronde doen over een bedrijf.
Bijvoorbeeld over de CEO die heeft zitten rommelen met de cijfers, of erger nog, met de (vrouwelijke of mannelijke) baas van de toezichthouder. Of over kwartaalcijfers die op de agenda staan en waar met argusogen naar wordt uitgekeken. Of over een langverwacht product dat wordt geïntroduceerd etc.
Allemaal factoren die ervoor zorgen dat opties duurder worden geprijsd, waardoor de IV toeneemt.

historische en impliciete volatiliteit

Als we kijken naar de grafiek van Apple, dan zien we dat de IV (witte lijn) momenteel rond de 37% staat. Dat wil zeggen dat er een 68% kans is dat de koers van Apple tussen nu en de komende 12 maanden zal eindigen tussen 216.22 (de huidige koers van 157.83 + 37%) en 99.44 (157.83 – 37%).

Die 68% kans komt overeen met 1 standaard deviatie. Als je daar meer over wil weten, bekijk dan even mijn uitleg op Youtube (duurt nog geen 12 minuten :-).
Als er 68% kans is dat Apple tussen de 99.44 en 216.22 zal bewegen, is er dus 32% kans dat de koers buiten die zone zal eindigen.
Kijk, daar kunnen we wat mee.
Als je weet binnen welke range een aandeel in de toekomst zal bewegen, kan je daar je beslissing op baseren om opties te kopen of te verkopen. Kopen bijvoorbeeld als Apple in de buurt van de 99 komt en andersom. Of opties schrijven buiten de range van 1 standaard deviatie (99.44 – 216.22) en op die manier premie ontvangen.

Terug naar gemiddeld

Volatiliteit heeft ook als kenmerk dat het ‘mean reversion’ is. Oftewel, de neiging om na verloop van tijd terug te bewegen naar z’n historische, gemiddelde waarden.
Ook op die manier kan je als optiehandelaar inspelen op verwachte bewegingen.
Als de IV ver boven de HV is gestegen kan je beter premie verkopen. Bijvoorbeeld in de vorm van een (Iron) Butterfly. Die strategie profiteert van een dalende IV. En als de IV laag staat en je verwacht een stijging kan een Calendar Spread in aanmerking komen. Die profiteert juist van stijgende volatiliteit.

Kortom, als je als optiehandelaar de temperatuur van de beurs wil meten, hou dan de volatiliteit in de gaten. Die wijst je de weg in het woud van mogelijkheden dat tot je beschikking staat.

Comment Section

0 reacties op “Hoe meet jij de temperatuur van de beurs?

Plaats een reactie


*